Brottmål

Brottmål är beteckningen på den typ av mål där det finns misstanke om att den tilltalade eller de tilltalade begått brott.

Jag åtar mig uppdrag både som försvarare av misstänkta och målsägandebiträde åt brottsoffer.

 

Utlänningsrätt

Att bestämma sig för att lämna sitt land och söka bosättning någon annanstans är något av det mest omvälvande man kan göra. När man kommer till det nya landet kan man varken språket eller rättsreglerna. Man är utlämnad till myndigheterna och medmänniskorna omkring sig. Att ha juridiskt ombud, som är väl insatt i utlänningslagstiftningen är ett måste oavsett varför man ansöker om tillstånd att få stanna och bosätta sig i Sverige. Jag har en lång erfarenhet av att biträda asylsökanden.

 

Familjerätt

Inom familjerätten behandlas juridiska frågor om äktenskap, samboende, föräldraskap, arv, testamente och liknande.

Jag arbetar uteslutande med vårdnads-boende-, och umgängestvister.

 

Förvaltningsrätt

Myndigheternas beslut mot enskilda regleras inom förvaltningsrätten. Jag arbetar kontinuerligt med LVU-mål

(LVU =Lagen om vård av unga).

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Jari Smolander

Copyright © 2013